สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากรประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  รายละเอียด

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 01/06/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน