สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากรประกาศ สปส. เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติ และรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับชั้นต้น
 

 ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับชั้นต้น เมื่อวันที่ 1 - 12 เมษายน 2560 นั้น

ในการนี้ สำนักงานประกันสังคมจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติในการสอบ ตามประกาศลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดประกาศคลิกที่นี่

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18/05/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน