สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากรประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ ตน.เจ้าพนักงานการเงินฯ
 

 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคม  รายละเอียด

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 20/12/2016
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน