สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ประกันสังคม เดินหน้าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม 12 ครั้งทั่วประเทศ
 

 ประกันสังคม เดินหน้าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม  12 ครั้งทั่วประเทศ

 
          กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ นายจ้าง/ผู้ประกันตน เรื่อง การปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม  จัดทั่วประเทศ 12 ครั้ง เริ่มเวทีแรก 31 ส.ค. 60 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เผยจะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับ ไปปรับปรุงระบบบำนาญชราภาพ ของ สปส. ให้เหมาะสม
          นายสุรเดช  วลีอิทธิกุล  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการวางรากฐานพัฒนาประเทศ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ซึ่งการประกันสังคมกรณีชราภาพเป็นหนึ่งในหลักประกันที่ภาครัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต โดยจัดให้มีบำนาญเลี้ยงชีพเพื่อจะได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างปกติสุข กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ในฐานะที่ดูแลระบบบำนาญสำหรับผู้ที่ทำงานในระบบ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่จะรับสิทธิประโยชน์ที่เพียงพอในอนาคต โดยไม่เป็นภาระให้กับคนรุ่นหลัง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญ และความจำเป็นของการดำเนินการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ จึงจำเป็นต้องสร้างความรับรู้ และความเข้าใจ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วน ให้เกิดการยอมรับเพื่อเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต 
          การจัดประชุมดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ โดยการประชุมฯ จะจัดขึ้นทั้งหมด 12 ครั้ง ในส่วนภูมิภาคจำนวน 10 ครั้ง และกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2560 ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5 ในวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7 ในวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8 ในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง  ครั้งที่ 10 ในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 11 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
          สำหรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้จากการรับฟังการประชุมความคิดเห็นในแต่ละครั้ง สำนักงานประกันสังคมจะนำมาสรุปวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับบำนาญชราภาพหลังเกษียณอายุเพียงพอต่อการดำรงชีพ
-----------------------------------------------
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน