สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์สปส. แจ้งเปลี่ยนสถานที่ให้บริการ คัดกรองแรงงานต่างด้าว
 

 สปส. แจ้งเปลี่ยนสถานที่ให้บริการ คัดกรองแรงงานต่างด้าว

 
          กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่คัดกรองแรงงานต่างด้าว จากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 และ 7 ไปเปิดให้บริการสำเพ็ง 2 บางแค ส่วนสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8-10 และ 12 ย้ายไปให้บริการที่ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค ส่วนสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และ 11 ยังคงเปิดให้บริการ  ณ ที่ตั้งสำนักงานฯ เดิม เพื่ออำนวยความสะดวกการให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง
          นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานสรุปยอดรับแจ้งการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ ตั้งแต่ 24 ก.ค.- 7 ส.ค. 60 มีจำนวนทั้งสิ้น 772,270 คน แยกเป็นสัญชาติ เมียนมา 451,515 คน กัมพูชา 222,907 คนและ ลาว 97,848 คน จากจำนวนนายจ้างที่มาขอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น จำนวน 193,918 ราย
          ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน ดำเนินการเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ศูนย์ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้นายจ้างลงทะเบียนและออกใบอนุญาตการทำงานให้กับคนต่างด้าว 3 สัญชาติ คือลาว กัมพูชา เมียนมา เมื่อครบกำหนด 15 วัน มีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 78,543 คน จากจำนวนนายจ้างที่มาขอขึ้นทะเบียน 26,649 ราย ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ จะเป็นการคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่มาขึ้นทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. – 6 ก.ย. 60 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมายืนยันความเป็นนายจ้างและลูกจ้าง ที่สำนักงานประกันสังคม ตามที่ได้ระบุไว้ในใบนัด 
          นางสาวอำพันธ์ กล่าวต่อว่า จากจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มาขอขึ้นทะเบียน กับสำนักงานประกันสังคมมีจำนวนมาก ส่งผลให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ตามใบนัด  ไม่สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนสถานที่การให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 และ 7 ย้ายไปเปิดให้บริการคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่สำเพ็ง 2 ถนนกัลปพฤกษ์ เขตบางแค สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8-10 และ 12 ย้ายไปเปิดให้บริการคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง ส่วนสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และ 11 ยังคงเปิดให้บริการคัดกรองแรงงานต่างด้าว  ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครตามที่ตั้งเดิม  
          อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมมีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะให้แรงงานต่างด้าว ได้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอย้ำให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปคัดกรอง ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวตามที่สถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาจัดระบบการบริหารแรงงานต่างด้าว ตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการประเทศด้านแรงงานอย่างยั่งยืนต่อไป 
--------------------------------------------
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน