สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไข ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน
 
  • ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน     ++รายละเอียด
  • บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ++รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 02/08/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน