สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์บันทึกความร่วมมือ การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข
 

บันทึกความร่วมมือ การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข

       เมื่อวันที่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้่ประกันตน ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

บันทึกความร่วมมือ  PDF คลิกที่นี่

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16/06/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน