สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์รมว.แรงงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารเงินลงทุนให้กับกองทุนบำนาญ ณ บริษัท Manulife Asset Management ประเทศแคนาดา
 

รมว.แรงงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารเงินลงทุนให้กับกองทุนบำนาญ ณ บริษัท Manulife Asset Management ประเทศแคนาดา

          พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อม ดร. วิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารเงินลงทุนกับกองทุนบำนาญของแคนาดา ณ บริษัท Manulife Asset Management เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
          การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะได้เข้ารับฟังการบรรยายจาก MS. Marianne Harrison ตำแหน่ง Senior Excusive Vice President และ General Manager ของ Manulife ในแคนาดา ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลในด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบและการปฏิรูประบบบำนาญ  ในแคนาดา และสหรัฐอเมริกา รูปแบบการบริหาร Asset Liability ของกองทุนบำนาญ ภาวะเศรษฐกิจ ในแคนาดา และสหรัฐอเมริกา การลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ และการลงทุนโดยใช้ภาระหนี้เป็นปัจจัยหลักในการลงทุน ทั้งนี้ รัฐมนตรีแรงงานและคณะได้ให้ความสนใจพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ หารือเรื่องระบบบำนาญในแคนาดา และสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบบำนาญของกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ รวมทั้งให้ผู้ประกันตนมีเงินไว้ใช้จ่ายเพียงพอยามเกษียณอายุ
          สำหรับบริษัท Manulife Asset Management เป็นบริษัทลูกของบริษัท Manulife สถาบันด้านการเงินชั้นนำระดับโลก เชี่ยวชาญในการบริหารเงินลงทุนให้กับกองทุนบำนาญ และนักลงทุนสถาบันทั่วโลก มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 358 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ เป็นการบริหารเงินของลูกค้าที่เป็นกองทุนบำนาญ จำนวน 203 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ทั้งนี้ได้มีการบริหารลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ การลงทุนโดยตรง และจัดทำกลยุทธ์การจัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ให้ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารงานอยู่ใน 16 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไทย มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา มีผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุนกว่า 425 คนทั่วโลก
                
              -------------------------------------------------------------------
 

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19/05/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน