สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์เร่งช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟคลอกที่บริษัท วี เค พี รีไซเคิล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
 

สปส.เร่งช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟคลอกที่บริษัท วี เค พี รีไซเคิล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

 
          กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม เร่งช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากเหตุระเบิด และเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการบริษัท วี เค พี รีไซเคิล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยที่เกิดเหตุพบลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจำนวน 1 ราย ทราบชื่อต่อมา คือ นายธนพัฒน์ นาคโพธิ์ เป็นผู้ควบคุมเครื่อง ตามร่างกายได้ถูกไฟคลอกทั้งตัว เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งรักษาตัวในห้องปลอดเชื้อ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
          จากเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุอย่างเต็มที่ พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ดังนี้ ได้รับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 50,000 บาท กรณีบาดเจ็บรุนแรงสามารถเพิ่มค่ารักษาพยาบาลได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับจะพิจารณาตามอาการที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บและมีความจำเป็นของการรักษาโรคหรือการประสบอันตรายดังกล่าว เช่น ประสบอันตรายจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสี ไฟฟ้า หรือระเบิดจนถึงขั้นสูญเสียผิวหนังลึกถึงหนังแท้เกินกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ผิวของร่างกาย และการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ได้รับค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน จะได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน โดยจ่ายตั้งแต่วันแรกไปตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ไม่เกิน 1 ปี ในส่วนกรณีสูญเสียอวัยวะลูกจ้างสามารถได้รับค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย และกรณีทุพพลภาพลูกจ้างสามารถได้รับค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ
          อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคม ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และแจ้งให้ทายาทผู้มีสิทธิสามารถยื่นเรื่องขอรับค่าทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง โดยกรอกแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ.2537 (กท.16) พร้อมใบรับรองแพทย์ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ต่อไป
 
**************************
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 21/03/2017
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน