สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกเกี่ยวกับประกันสังคมคำถามที่พบบ่อยการขึ้นทะเบียนลูกจ้างประเภททดลองงาน 3 เดือน ลูกจ้างชั่วคราวรายวันหรือรายชั่วโมง กฎหมายบังคับให้ต้องส่งเงินสมทบหรือไม่
 

 คำถาม

ลูกจ้างประเภททดลองงาน 3 เดือน  ลูกจ้างชั่วคราวรายวันหรือรายชั่วโมง กฎหมายบังคับให้ต้องส่งเงินสมทบหรือไม่
 

 

คำตอบ

นายจ้างมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างภายใน 30 วัน  ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างทดลองงาน  ลูกจ้างรายวันหรือรายชั่วโมงก็ตาม

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน