Banner

หน้าแรกเกี่ยวกับประกันสังคมคำถามที่พบบ่อยการขึ้นทะเบียนลูกจ้างประเภททดลองงาน 3 เดือน ลูกจ้างชั่วคราวรายวันหรือรายชั่วโมง กฎหมายบังคับให้ต้องส่งเงินสมทบหรือไม่
 

 คำถาม

ลูกจ้างประเภททดลองงาน 3 เดือน  ลูกจ้างชั่วคราวรายวันหรือรายชั่วโมง กฎหมายบังคับให้ต้องส่งเงินสมทบหรือไม่
 

 

คำตอบ

นายจ้างมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างภายใน 30 วัน  ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างทดลองงาน  ลูกจ้างรายวันหรือรายชั่วโมงก็ตาม

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อที่ e-mail:  helpdesk@sso.go.th
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันสังคม ติดต่อที่ e-mail:  info@sso.go.th  
นโยบายเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด

Valid XHTML 1.0 Transitional Totally Valid WCAG1.0 A
build 2.0 20120529 172.16.11.195