สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกเกี่ยวกับประกันสังคมคำถามที่พบบ่อยกรณีเสียชีวิตเพราะเหตุใดกรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุนำศพออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ เพราะโรงพยาบาลให้จ่ายเงินก่อน
 

คำถาม

เพราะเหตุใดกรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุนำศพออกจากโรงพยาบาลไม่ได้  เพราะโรงพยาบาลให้จ่ายเงินก่อน

 

 

คำตอบ

ถ้าผู้เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุ  แล้วมิได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิทางญาติของผู้เสียชีวิตต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบมรณะ กรอกแบบฟอร์ม สปส. 2-01  มาขอเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินกับสำนักงานประกันสังคมคืนได้ตามอัตราที่ประกาศของสำนักงานประกันสังคม ภายใน 2 ปีนับแต่เข้ารับบริการทางการแพทย์

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน