สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกเกี่ยวกับประกันสังคมสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
เบอร์โทรศัพท์

ตั้งอยู่ : 430/78  หมู่ 2  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90100


 

 

ฝ่ายอำนวยการ 074-448-613-6 ต่อ 209
กลุ่มงานปฏิบัติการ 074-448-613-6 ต่อ 110
กลุ่มงานให้บริการ 074-448-613-6 ต่อ 123
   
   
 

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาอำเภอหาดใหญ่

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาอำเภอหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์

ตั้งอยู่ : 334  ถนนโชติวิทยะกุล 3  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110


 

งานอำนวยการ 074-238-281 ต่อ 530
กลุ่มงานปฏิบัติการ 074-238-281 ต่อ 105
กลุ่มงานให้บริการ 074-238-281 ต่อ 423
   
   
 

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาอำเภอสะเดา

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาอำเภอสะเดา
เบอร์โทรศัพท์

ตั้งอยู่ : 298/51-52  ถนนกาญจนวนิช  ตำบลพังลา  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  90170


งานอำนวยการ 074-241-317 ต่อ 888
กลุ่มงานให้บริการ 074-241-317 ต่อ 201
   
   
   
 

 

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน