สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์สปส.รับสมัครรพ.เอกชน เข้าร่วมโครงการประกันสังคม ปี 2557 เพิ่ม
 

สปส.รับสมัครรพ.เอกชน เข้าร่วมโครงการประกันสังคม ปี 2557 เพิ่ม
  
          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ขอเชิญชวนสถานพยาบาลเอกชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้มีโครงการเปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชนเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2557 เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับจำนวนผู้ประกันตนที่มีปริมาณมากขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้โรงพยาบาลเกิดการแข่งขันด้านบริการ และคุณภาพในการรักษา และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ สถานพยาบาลที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถยื่นใบสมัครและตัวอย่างเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาในการสมัครเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ที่สำนักงานประกันสังคม สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ชั้น 4 เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเอกสารการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
          อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

…………………………….………………………………
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง / www.sso.go.th
 

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16/05/2556
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน