สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกเกี่ยวกับประกันสังคมเกี่ยวกับองค์กรผู้บริหารกระทรวงแรงงาน

 

 

 
 
นายจรินทร์ จักกะพาก
ปลัดกระทรวงแรงงาน
 
 
นายวรานนท์  ปีติวรรณ นางเพชรรัตน์  สินอวย นายวิวัฒน์  ตังหงส์
รองปลัดกระทรวงแรงงาน รองปลัดกระทรวงแรงงาน รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 
 
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ นายสุทธิ  สุโกศล นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล
อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
           
           
นายสมเกียรติ  บุญทอง นายวิชัย คงรัตนชาติ นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช      
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน Feed   รับข่าวสารทาง Feed