สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกเกี่ยวกับประกันสังคมเกี่ยวกับองค์กรทำเนียบผู้บริหาร

 

 

  นายอำพล สิงหโกวินทร์ นายจำลอง ศรีประศาธน์ นายรังสฤษฏ์ จันทรัตน์

นายอำพล สิงหโกวินท์

1 ต.ค. 33 - 30 ก.ย. 37

นายจำลอง ศรีประสาธน์

1 ต.ค. 37 - 30 ก.ย. 42

นายรังสฤษฏ์ จันทรัตน์

1 ต.ค. 42 - 19 ก.ย. 43

นายสมชาย วัฒนา นายนคร ศิลปอาชา นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์

นายสมชาย วัฒนา

19 ก.ย. 43 - 30 ก.ย. 45

นายนคร ศิลปอาชา

1 ต.ค. 45 - 4 พ.ย. 45

นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์

5 พ.ย. 45 - 19 พ.ย. 49

  นายสุรินทร์ จิรวิศิษฏ์ นายปั้น วรรณพินิจ นายจีรศักดิ์  สุคนธชาติ

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฏ์

20 พ.ย. 49 - 30 ก.ย. 51

นายปั้น วรรณพินิจ

13 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 54

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ

1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 56

  นายสุรินทร์ จิรวิศิษฏ์    
ดร.อำมร เชาวลิต

1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57

นางปราณิน มุตตาหารัช

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

นายโกวิท สัจจวิเศษ

20 พ.ย. 58 - 1 ต.ค. 59

 

 

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน