สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกเกี่ยวกับประกันสังคมเกี่ยวกับองค์กรคำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

คำรับรอง

คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ของสำนักงานประกันสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ของสำนักงานประกันสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ของสำนักงานประกันสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ของสำนักงานประกันสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

การดำเนินการตามมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน