สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกสิทธิประโยชน์SSO Infographic

 

Infographic เป็นการนำเสนอข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม  ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ สถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ ในรูปแบบย่นย่อ เข้าใจง่าย สวยงาม น่าสนใจ ทันสมัยและง่ายต่อการจดจำ 

 

• ขั้นตอน...การชำระเงินสมทบกองทุนประกนสังคม ผ่านระบบ e-Payment [TH] [ENG]

จ่ายเงินประกันสังคม สะดวกจ่าย ง่ายทุกเวลา

ขบายสิทธิประโยชน์ กรณีการบำบัดทดแทนไต

5 ขั้นตอนปฏิบัติช่องทาง E-Payment

Mobile Application สำนักงานประกันสังคม (SSO News)

How to Download Mobile Application สำนักงานประกันสังคม (SSO News)

สิทธิประโยชน์ใหม่ ของ พ.ร.บ. ประกันสังคม ฉบับที่ 4 2558 (ตอนที่ 1)

สิทธิประโยชน์ใหม่ ของ พ.ร.บ. ประกันสังคม ฉบับที่ 4 2558 (ตอนที่ 2)

สำนักงานประกันสังคม "ก้าวย่างที่มั่นคง สู่หลักประกันที่ยั่งยืน"

ประกันสังคม หลักความมั่นคงของคุณตลอดชีวิต

เงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 33

ส่งประกันสังคม ได้ทั้งออมและคุ้มครองรอบด้าน

Click เดียวครบข่าวสาร ประกันสังคม http://www.ssolife.com

เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน

 

 

bullet สิทธิประโยชน์ในรูปแบบนิทาน
bullet สิทธิประโยชน์ในรูปแบบการ์ตูน
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน