สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกเกี่ยวกับประกันสังคมเกี่ยวกับองค์กรผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม

 

 

 

นายสุรเดช  วลีอิทธิกุล
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

 

 

นางพรพรรณ  ศุภนคร
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม

 

 
     

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

 

นางสาวดวงพร  พรพิทักษ์พันธุ์

นางสาวอำพันธ์  ธุววิทย์

นางทิพวรรณ  กลิ่นแก้ว

     

นางนิยดา   เสนีย์มโนมัย

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม

 

 

 

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน Feed   รับข่าวสารทาง Feed