สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกเกี่ยวกับประกันสังคมแผนผังเว็บไซต์

 

เกี่ยวกับประกันสังคม

 
bullet เกี่ยวกับองค์กร
bullet กฎหมายและความรู้งานประกันสังคม
bullet คำถามที่พบบ่อย
bullet เว็บไซต์สปส.จังหวัด
bullet สถานที่ตั้ง
bullet แผนผังเว็บไซต์

สิทธิประโยชน์

 
bullet กองทุนประกันสังคม
bullet กองทุนเงินทดแทน

ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม

 
bullet ข้อมูลทั่วไป
bullet สำหรับผู้ประกันตน
bullet สำหรับสถานประกอบการ
bullet สำหรับสถานพยาบาล
 

ร้องเรียนร้องทุกข์


ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

 
bullet ข่าวประชาสัมพันธ์
bullet ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง)
bullet รับสมัครบุคลากร
bullet วารสารประกันสังคม

ข้อมูลสารสนเทศ

 
bullet ข้อมูลสถิติ
bullet รายงาน
bullet การลงทุนกองทุนประกันสังคม

บริการอิเล็กทรอนิกส์

  bullet คำขอทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต (สปส.1-05)
bullet ขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ (สปส. 1-03)
bullet แจ้งการเข้าทำงานใหม่ (สปส.1-03/1)
bullet แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
bullet แจ้งการเปลี่ยนแปลงลูกจ้าง (สปส. 6-10)
bullet นำส่งข้อมูลทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต (สปส. 1-04)
bullet ส่งเงินสมทบผ่านอินเตอร์เน็ต (สปส.1-10)
bullet ตรวจสอบสถานะการทำธุรกรรม
bullet ดาวน์โหลด
     
 
     

   
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน