สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากร
page 1 of 12 (194 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน. นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน. นว.แรงงานปฏิบัติการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตน.นักกายภาพบำบัดและตำแหน่งพยาบาล
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.นว.การเงินและบัญชีปฎิบัติการ
bullet ประกาศ สปส.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.นว.แรงงานปฏิบัติการ
bullet รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและตำแหน่งพยาบาล
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน.เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตน.นักกายภาพบำบัด และตน.พยาบาล
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินควาเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
bullet เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานประกันสังคม และขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับชั้นต้น ลำดับที่ 37-74 ไปรายงานตัว
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน. นว.แรงงานปฏิบัติการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ ตน.เจ้าพนักงานการเงินฯ
bullet เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับชั้นต้น ลำดับที่ 1 - 23 มารายงานตัว
bullet ประกาส สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.เจ้าพนักงานการเงินฯ
page 1 of 12 (194 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน