สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากร
page 1 of 14 (227 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.เจ้าพนักงานธุรการฏิบัติงาน(พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
bullet ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และระเบียบฯ (พนักงานสังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน)
bullet ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน.จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
bullet การขอทราบผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
bullet ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
bullet ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถและแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ฯ
bullet ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและเป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็พนักงานประกันสังคม สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินควาเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
page 1 of 14 (227 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน