สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากร
page 1 of 13 (207 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bullet เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับชั้นต้น ลำดับที่ 75 - 111 มารายงานตัว
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน.นักกายภาพบำบัด ปก. และตน.นักกายอุปกรณ์ ปก.
bullet ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับชั้นต้น
bullet รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
bullet ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
bullet ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
bullet รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
bullet รับสมัครพนักงานด้านการลงทุน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติ และรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับชั้นต้น
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับชั้นต้น
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน. นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน. นว.แรงงานปฏิบัติการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตน.นักกายภาพบำบัดและตำแหน่งพยาบาล
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.นว.การเงินและบัญชีปฎิบัติการ
page 1 of 13 (207 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน