สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากร
page 1 of 12 (188 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน.เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตน.นักกายภาพบำบัด และตน.พยาบาล
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินควาเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
bullet เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานประกันสังคม และขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับชั้นต้น ลำดับที่ 37-74 ไปรายงานตัว
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน. นว.แรงงานปฏิบัติการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ ตน.เจ้าพนักงานการเงินฯ
bullet เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับชั้นต้น ลำดับที่ 1 - 23 มารายงานตัว
bullet ประกาส สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.เจ้าพนักงานการเงินฯ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ ตน.นิติกรปฏิบัติการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่ธุุรการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.นิติกรปฏิบัติการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ธุรการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนง.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน. นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ
page 1 of 12 (188 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน