สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากร
page 1 of 13 (219 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bullet ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
bullet ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถและแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ฯ
bullet ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและเป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็พนักงานประกันสังคม สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินควาเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
bullet ประกาศ สปส.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
bullet ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อฯ วัน เวลา สถานที่สอบในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตน.นว.แรงงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบและวันเวลาสถานที่สอบ พร้อมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
bullet เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับชั้นต้น ลำดับที่ 75 - 111 มารายงานตัว
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน.นักกายภาพบำบัด ปก. และตน.นักกายอุปกรณ์ ปก.
bullet ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับชั้นต้น
page 1 of 13 (219 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน