สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารรับสมัครบุคลากร
page 1 of 12 (200 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bullet ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
bullet ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
bullet รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
bullet รับสมัครพนักงานด้านการลงทุน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติ และรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับชั้นต้น
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับชั้นต้น
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน. นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน. นว.แรงงานปฏิบัติการ
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตน.นักกายภาพบำบัดและตำแหน่งพยาบาล
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.นว.การเงินและบัญชีปฎิบัติการ
bullet ประกาศ สปส.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตน.นว.แรงงานปฏิบัติการ
bullet รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและตำแหน่งพยาบาล
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตน.เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตน.นักกายภาพบำบัด และตน.พยาบาล
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินควาเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
bullet ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
page 1 of 12 (200 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน