สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์
page 1 of 29 (488 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bullet ขอความร่วมมือสถานพยาบาลประกันสังคมในการให้บริการแก่ผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน
bullet รับสมัครสถานพยาบาลเพื่อทำข้อตกลงให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
bullet สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2560 งวด 6-7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bullet รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
bullet รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
bullet การปฏิรูปการบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม ปี 2560
bullet ผลการดำเนินงานบริหารการลงทุนประกันสังคม 2559
bullet การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
bullet เอกสารเผยแพร่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประกันสังคม
bullet คณะกรรมการประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
bullet รมว. แรงงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานบริหารเงินกองทุนบำนาญภาครัฐOntario Pension Board (OPB) ณ ประเทศแคนาดา
bullet รมว.แรงงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสถาบันการเงินการลงทุนของกองทุนบำนาญ ณ บริษัท Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) ประเทศแคนาดา
bullet รมว.แรงงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารเงินลงทุนให้กับกองทุนบำนาญ ณ บริษัท Manulife Asset Management ประเทศแคนาดา
bullet SSO is willing to serve Doing Business policy in accordance with the order of National Council for Peace and Order (NCPO)
bullet แจงนโยบาย Doing Business ตามคำสั่ง คสช. เพิ่มทางสะดวกให้นายจ้าง ผู้ประกันตน รับประโยชน์สูงสุด
bullet รมว.แรงงาน เผย ครม.เห็นชอบการพิจารณาขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)
bullet SSO proceed the “Doing Business” Policy, by urging employer pay contribution through e-Payment system
page 1 of 29 (488 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน