สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์
page 1 of 33 (548 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bullet ปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม
bullet บันทึกความร่วมมือ การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข
bullet ขอความร่วมมือสถานพยาบาลประกันสังคมในการให้บริการแก่ผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน
bullet รับสมัครสถานพยาบาลเพื่อทำข้อตกลงให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
bullet สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือน มีนาคม - สิงหาคม 2560 งวด 6-11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bullet รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
bullet การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
bullet เอกสารเผยแพร่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประกันสังคม
bullet แผนการดำเนินงาน ปี 61 สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
bullet การแต่งกายและการเตรียมพร้อม เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
bullet ประกันสังคม จัดรับฟังความคิดเห็นพนักงานประกันสังคม สร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบบำนาญประกันสังคม
bullet สปส. แจงการจ่ายชราภาพของระบบประกันสังคม
bullet คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน
bullet ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
bullet ผู้ประกันตนประกันสังคม เลือก รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แล้วเริ่มปี 61
bullet สำนักงานประกันสังคม ล่องใต้จังหวัดสงขลา รับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม
bullet ประกันสังคมขานรับนโยบายรัฐเชื่อมโยงข้อมูล “ผู้ประกันตน” ไว้ในบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์
page 1 of 33 (548 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน