สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์
page 1 of 27 (444 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bullet การปฏิรูปการบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม ปี 2560
bullet ผลการดำเนินงานบริหารการลงทุนประกันสังคม 2559
bullet รับสมัครสถานพยาบาลเพื่อทำข้อตกลงให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
bullet ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานประกันสังคม ผ่านการรับรองประกาศนียบัตรของมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM
bullet ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่่อง อัตราเงินสมทบ อัตราเงินฝาก วิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบ
bullet การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
bullet เอกสารเผยแพร่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประกันสังคม
bullet ประกันสังคม เร่งขับเคลื่อนบริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
bullet เพิ่มสถานพยาบาลเอกชน 5 แห่ง ใน ปี 2560 เพื่อให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
bullet กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ให้บริการผู้ประกันตนผ่านระบบ E-service และพันธมิตร
bullet ครม.เห็นชอบกระทรวงแรงงาน ลดเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประกันตนน้ำท่วมภาคใต้
bullet เร่งช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟคลอกที่บริษัท วี เค พี รีไซเคิล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
bullet สปส. รุดเยี่ยม รปภ. ถูกทำร้าย
bullet สปส. ขานรับนโยบาย ป.ย.ป. เร่งหารือแนวทางการดำเนินการเพื่อผลเป็นรูปธรรม
bullet กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม พร้อมนำเสนอผลงานเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนบนเวที ASSA สิงหาคม 2560
bullet กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จัดอบรมบุคลากรรองรับการให้บริการอย่างเหนือชั้น
bullet สปส. แจ้งสิทธิผู้ประกันตนป่วยฉุกเฉิน
page 1 of 27 (444 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน