สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์
page 1 of 30 (501 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bullet บันทึกความร่วมมือ การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข
bullet ขอความร่วมมือสถานพยาบาลประกันสังคมในการให้บริการแก่ผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน
bullet รับสมัครสถานพยาบาลเพื่อทำข้อตกลงให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
bullet สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2560 งวด 6-8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bullet รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
bullet รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
bullet การปฏิรูปการบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม ปี 2560
bullet ผลการดำเนินงานบริหารการลงทุนประกันสังคม 2559
bullet การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
bullet เอกสารเผยแพร่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประกันสังคม
bullet ประกันสังคมรุดช่วยเหลือหญิงท้อง พลัดตกรางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ทับเสียชีวิต
bullet ไม่หยุดนิ่งพัฒนาช่องทางให้บริการผู้ประกันตน มาตรา 40 ชำระเงินผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สนองนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0
bullet จัดเสวนาประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมเชิงรุก ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560
bullet ก.แรงงาน ขยายเวลารับเงินชราภาพ เป็น 60 ปี
bullet ประกันสังคม เพิ่มความมั่นคงและมุ่งมั่นบริหารกองทุนประกันสังคมเผยผลตอบแทนการลงทุนสะสมถึงปี 60 กว่า 5 แสนล้านบาท
bullet เร่งขับเคลื่อน Thailand 4.0 ตอบรับนโยบายรัฐ เพิ่มช่องทางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สู่ยุคดิจิตอลปี 60
bullet กระทรวงแรงงาน เพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคม เหมาจ่ายรายหัว เป็น 1,500 บาท/คน/ปี
page 1 of 30 (501 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน