สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์
page 1 of 28 (466 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bullet สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560 งวด 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bullet รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
bullet รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
bullet การปฏิรูปการบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม ปี 2560
bullet ผลการดำเนินงานบริหารการลงทุนประกันสังคม 2559
bullet รับสมัครสถานพยาบาลเพื่อทำข้อตกลงให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
bullet ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานประกันสังคม ผ่านการรับรองประกาศนียบัตรของมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM
bullet การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
bullet เอกสารเผยแพร่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประกันสังคม
bullet เผยผู้ประกันตนตอบรับ Application “SSO Connect” ยอดดาวน์โหลดพุ่ง 5 หมื่นราย
bullet อำนวยความสะดวกเพิ่มช่องทางการให้บริการชำระเงินสมทบ มาตรา 40
bullet สปส.รับสมัคร รพ.เอกชน เข้าร่วมโครงการประกันสังคม ปี 2561
bullet ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพสูง
bullet สปส. ชี้แจงผู้ป่วยมะเร็ง !!!
bullet แนวปฏิบัติผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา ย้ำ เข้า รพ.ใกล้ที่เกิดเหตุ หรือ รพ.ที่ไม่ได้ระบุในบัตรรับรองสิทธิฯ เข้ารับบริการรักษาได้ทันที
bullet รับสมัครสถานพยาบาลเอกชนเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
bullet สปส. รณรงค์ ผปต.พกบัตรรับรองสิทธิฯ เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษารพ. ทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
page 1 of 28 (466 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน