สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์
page 1 of 35 (592 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bullet สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 งวด 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
bullet ปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม
bullet บันทึกความร่วมมือ การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข
bullet ขอความร่วมมือสถานพยาบาลประกันสังคมในการให้บริการแก่ผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน
bullet รับสมัครสถานพยาบาลเพื่อทำข้อตกลงให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
bullet รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
bullet ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการดำเนินงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐
bullet ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนทำฟัน 900 บาท /คน/ปี ภายใน 31 ธ.ค. นี้ ก่อนเสียสิทธิปี 60
bullet จำนวนสถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน / เลือก ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560
bullet เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๕
bullet เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๕
bullet ประกันสังคม มุ่งจัดการเรื่องร้องเรียนเผยยอด ต.ค. 60 แก้ปัญหานายจ้าง ผู้ประกันตน ยอดฉิวถึง 92.97 %
bullet ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรี ปีละครั้ง ใน รพ.ที่เลือกไว้
bullet สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
bullet สำนักงานประกันสังคม รับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 12
bullet ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างและยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
bullet ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
page 1 of 35 (592 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน