สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกเกี่ยวกับประกันสังคมคำถามที่พบบ่อยผู้ประกันตนตามมาตรา 40
bullet หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ขาดส่งเงินสมทบมาแล้ว 2 เดือน จะต้องทำอย่างไร
bullet ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หากอยากจะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะสามารถสมัครได้หรือไม่
bullet ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมแต่ละจังหวัด ให้พนักงานลงเก็บเงินในตำบล หรือหมู่บ้าน...
bullet การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถหักจากบัญชีเงินฝากของธนาคารได้หรือไม่
bullet ผู้ประกันตนมีอายุ 40 ปี และเป็นผู้ประกันตนอยู่ประมาณ 10 ปี...
bullet ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องนำส่งเงินสมทบกี่ปี จึงจะหยุดการนำส่งสมทบ...
bullet มาตรา 40 เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประชาชนสมัครเข้ามาแล้ว...
bullet อยากให้สำนักงานประกันสังคมจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ความรู้ของผู้ประกันตน...
bullet เงินสมทบกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รัฐบาลจะยังคงช่วยสมทบต่อไปให้อีกหรือไม่
bullet กรณีที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มาก่อน ต่อมาเข้าทำงานในบริษัท...
bullet ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ส่งเงินสมทบได้ 3 เดือน และจะไม่ส่งต่อจะขอเงินคืนได้อย่างไร
bullet ผู้ที่มีการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แล้ว มีการคลอดบุตร...
bullet กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ส่งเงินสมทบมาแล้ว 8 ปี...
bullet มีข่าวออกมาว่าสิทธิประโยชน์ของบัตรทอง ได้รับมากกว่าสิทธิประโยชน์...
bullet ในกรณีสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตอนอายุ 58 ปี แล้วพอถึงอายุ 60 ปี ...
print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน