สำนักงานประกันสังคม


หน้าแรกเกี่ยวกับประกันสังคมสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่

 แผนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครสำนักงานใหญ่

 

 

 

 

การเดินทางถึงสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครสำนักงานใหญ่

±    มีรถประจำทาง สาย18, 32, 33, 51, 63, 90, 114, ปอ.505, ปอ.545 และ 97 (เฉพาะรถเมล์สาย 97
สามารถเข้ามาถึงสำนักงานประกันสังคม)เข้าทางด้านโรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ ระยะทาง 1,800 เมตร ถึงสำนักงานประกันสังคม
±    เข้าทางด้านซอยงามวงศ์วาน 2 ถนนงามวงศ์วาน ผ่านบริเวณภายในกระทรวงสาธารณสุข ระยะทาง 1,900 เมตร
เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ทางด่วนโดยนำรถมาเอง
±    สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานประกันสังคม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน อยู่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

 

 

 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครสำนักงานใหญ่
เบอร์โทรศัพท์

เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง                    
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000                    
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2956-2345 สายด่วน 1506 
                   
เว็บไซต์: www.sso.go.th

 

สำนักเงินสมทบ  0-2525-3193
สำนักจัดระบบบริหารทางการแพทย์  0-2525-2487
สำนักตรวจสอบ  0-2956-2570
สำนักบริหารการเงินการบัญชีและการลงทุน  0-2956-2450
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  0-2956-2335
สำนักสิทธิประโยชน์  0-2956-2280
สำนักงานเลขานุการ  0-2956-2050
กองการเจ้าหน้าที่  0-2956-2130
กองคลัง  0-2968-7550
กองนโยบายและแผนงาน  0-2956-2170
กองนิติการ  0-2956-2650
สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ  0-2956-2105
ศูนย์สารนิเทศ  0-2956-2548
กองฝึกอบรม  0-2956-2313
กองวิจัยและพัฒนา  0-2956-2900
สำนักงานกองทุนเงินทดแทน  0-2956-2722
สำนักบริหารการลงทุน  0-2956-2411

 

print page พิมพ์หน้านี้ Send to Friend ส่งให้เพื่อน