สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 134 (1065) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ผู้ตรวจฯ รุ่งนิรันดร์ อังคเมธากร ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน จ.สุราษฎร์ธานี
View : 146
กระทรวงแรงงาน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวาระครบรอบวันสวรรคตครบ 100 วัน
View : 104
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล รับมอบเงินบริจาคพร้อมสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
View : 125
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุลนำ คกก.กองทุนเงินทดแทน และคณะ คกก.การแพทย์กองทุนเงินทดแทนเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
View : 125
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุลให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
View : 118
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานนำคณะและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมออกกำลังกาย
View : 101
สปส.กระทรวงแรงงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ประจวบคีรีขันธ์
View : 95
สปส. กระทรวงแรงงาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารการลงทุน
View : 125
หน้า 13 จาก 134 (1065) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18