สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 78 (622) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ปลัดฯจีรศักดิ์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาชุดที่12
View : 362
ผต.สมทรงและผอ.พท.2 เยี่ยมผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บเหตุระเบิด ซ.งลาดปลาเค้า72
View : 258
ดร.อำมรมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ริหารที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับอำนวยการระดับสูง
View : 204
ดร.อำมรมอบรางวัลผู้เข้าร่วมการแข่างขันกอล์ฟการกุศลประกันสังคมปี 2557
View : 220
รองฯสุรเดช เปิดกีฬาสีศูนย์ฟื้นฟูฯ จ.ปทุมธานี
View : 321
กองฝึกฯจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล นนทบุรี
View : 257
ผต.ประไพจิตเปิดโครงการสัมมนานายจ้างลูกจ้างเจ้าหน้าที่สปส. จ.จันทบุรี
View : 243
ศสน.จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน ครั้งที่ 2/2557 อยุธยา
View : 244
หน้า 13 จาก 78 (622) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18