สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 111 (886) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ที่ปรึกษาฯรักษ์ศักดิ์ ร่วมงานมอบทุนหมุนเวียนดีเด่น โดยมีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เปิดงาน
View : 279
เลขาฯ ปราณิน เปิด ที่ปรึกษาฯ รักษ์ศักดิ์ปิดกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนกลาง ครั้งที่ 7/2558
View : 174
ชมรมพุทธศาสน์ สปส. จัดสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร โดยมีผู้ตรวจฯ วิภาพรเป็นประธานในพิธี
View : 234
เลขาฯ ปราณิน ปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ นบ.รุ่น 20
View : 241
ผู้ตรวจฯชัยวัฒน์เป็นประธานเปิดการสัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน โดยกองทุนบำนาญมาเลเซีย
View : 256
สปส. โดยศูนย์สารนิเทศจัดโครงการเผยแพร่ ปชส.ที่จังหวัดหนองคาย
View : 261
รองลธ. รมยงให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน สปส.จากประเทศเนปาล
View : 218
รมว.แรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล มอบเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตที่ ลจ.ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
View : 171
หน้า 13 จาก 111 (886) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18