สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 82 (652) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ที่ปรึกษาฯสุรเดชร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการสัมมนาและยกระดับศฟง.ด้านวิชาการ ณโรงแรมริชมอนด์นนทบุรี
View : 217
ผู้ตรวจฯรักษ์ศักดิ์เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ (KMN) รุ่น 2 จ.อยุธยา
View : 231
เลขาฯอำมรเปิดงาน คาราวานรอยยิ้มสุขใจจากประกันสังคมม.40
View : 746
ที่ปรึกษาฯสุรเดชบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนงานประจำสู่การวิจัยเพื่อพัฒนา
View : 437
ปลัดฯจีรศักดิ์และเลขาฯอำมรมอบเงินช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดจ.ปัตตานี
View : 285
ปลัดฯจีรศักดิ์มอบโล่อนุกรรมการฯลดหนี้และหน่วยงานดีเด่น
View : 213
ผู้ตรวจฯสืบวงศ์มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯครบรอบ 11 ปี ศฟง.ระยอง
View : 216
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีสำนักงานประกันสังคมร่วมส่งดร.อารักษ์ พรหมณี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
View : 771
หน้า 13 จาก 82 (652) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18