สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 126 (1003) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสปส.ส่วนกลาง
View : 20
กองฝึกอบรม จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน:หลักสูตร "THE EXCLUSIVE LEADERSHIP DYNAMIC PROGRAM 2016"
View : 19
ผู้บริหาร สปส.พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีธรรมสวดอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
View : 28
สำนักงานประกันสังคม ศูนย์สารนิเทศร่วมจัดนิทรรศการและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในงาน"วันนิคม จันทรวิทุร" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559
View : 23
สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง"การร่วมลงนามในสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ ตาม พรบ.2533 ประจำปี 2560
View : 30
กระทรวงแรงงาน จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
View : 18
กองฝึกอบรม จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัติงานพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นนักบริหาร
View : 40
กระทรวงแรงงาน โดย สปส.ร่วมบริการสิ่งของจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนและประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
View : 32
หน้า 13 จาก 126 (1003) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18