สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 80 (637) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
รองฯสุพัชรีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามเร่งรัดหนี้และยึดอายัดทรัพย์สินปี
View : 239
ผู้ตรวจฯรักษ์ศักดิ์เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้(KM) จ.อยุธยา
View : 286
รองฯสุพัชรีเปิดการอบรมโครงการ ประกันสังคมห่วงใยพร้อมให้บำนาญแก่ผู้ประกันตน
View : 273
ดร.อำมรร่วมประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเจดีย์คีรีวิหาร จ.อุตรดิตถ์
View : 320
ปลัดฯจีรศักดิ์ มอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูกียรติ ให้แก่ข้าราชการดีเด่นประจำปี2557
View : 258
รองฯสุพัชรีประชุมการบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์กรณีฉุกเฉินตามนโยบายบริหารจัดการร่วมสามกองทุน
View : 313
ดร.อารักษ์ปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมด้านประชาสัมพันธ์และพัฒนางานประกันสังคมมาตรา40
View : 218
ดร.อำมรเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมด้านประชาสัมพันธ์และพัฒนางานประกันสังคมมาตรา 40
View : 232
หน้า 13 จาก 80 (637) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18