สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 106 (843) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
เลขาฯ ปราณิน ตรวจเยี่ยม สปส.จ.ปทุมธานี
View : 173
สปส.กทม.พท.12 จัดโครงการประกันสังคมห่วงใย ใส่ใจผู้ขับขี่และมอบหมวกกันน็อคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
View : 511
รองเลขาฯ รมยงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
View : 488
รองเลขาฯ รมยงเป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์และบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลในโครงการ สปส.
View : 594
รองเลขาฯ รักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ ตรวจเยี่ยม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
View : 423
เลขาฯ ปราณิน มุตตาหารัช ตรวจเยี่ยม สปส.จ.อุดรธานี
View : 215
รองเลขาฯ รมยงแถลงข่าวชี้แจงโรคไตแก่สื่อมวลชน
View : 182
รองเลขาฯรักษ์ศักดิ์ เปิดโครงการสูญเสียสมรรถภาพกายและจิต รุ่น 22 รร.ดิเอมเมอรัลด์
View : 458
หน้า 13 จาก 106 (843) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18