สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 141 (1121) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
กระทรวงแรงงาน จัดเสวนา "สิทธิ สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานคนพิการไทยในยุค 4.0"
View : 174
สปส.ร่วมกับ สนง.ก.พ.ร.และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS บันทึกรายการ
View : 145
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน แถลงข่าวขยายสิทธิผู้ประกันตน ม.40
View : 122
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยม อ.แม่สอด จ.ตาก
View : 82
สปส. โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรของ สปส.
View : 63
รมว.กระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมการให้บริการ เชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งรับฟังการให้บริการรูปแบบใหม่ของสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับระบบบริการออนไลน์ Application Sso Connect และระบบตรวจสอบผู้ประกันตนผ่านระบบ Smart Card
View : 150
กิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้าน ณ สถานีขนส่งสายใต้
View : 152
กิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้าน ณ สถานีขนส่งหมอชิต
View : 105
หน้า 13 จาก 141 (1121) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18