สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 130 (1039) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
กองฝึกอบรม จัดสัมมนาผู้บริหาร สปส.ครั้งที่ 7/2559
View : 45
สปส.โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดพิธีรับโล่เกียรติคุณ บุคลากรที่ทำงานดี
View : 59
รองเลขาฯ พรพรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
View : 167
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานเป็นประธานเปิด"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับไทยแลนด์ 4.0
View : 163
สปส.จัดประชุมรหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีสถานพยาบาลในสังกัดเพื่อให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม
View : 170
สปส.จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น "การปรับปรุงจำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 5"
View : 138
เลขาฯสุรเดช วลีอิทธิกุล นำคณะกรรมการแพทย์ กองทุนประกันสังคม เข้าพบ รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ในโครงการ "ประกันสังคมมอบสุข"
View : 71
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน ณ ศฟง.จ.เชียงใหม่
View : 58
หน้า 13 จาก 130 (1039) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18