สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 92 (734) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ เป็นประธานในการฝึกอบรมอัคคีภัย ปี 57 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 57
View : 196
นางปราณิน มุตตาหารัช ลธ.สปส.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้บริหาร บมจ.ธ.กรุงไทย ในการรับชำระเงินสมทบ
View : 452
กองฝึกอบรมจัดอบรมหลักสูตร "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" วันที่ 28 ต.ค. 57 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สปส.
View : 494
นางปราณิน มุตตาหารัช ลธ.สปส.เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา
View : 434
นางปราณิน มุตตาหารัช ลธ.สปส.เป็นประธานเปิดงานสัมมนาผู้บริหาร สปส. รร.พาวีเลี่ยน สงขลา จ.สงขลา
View : 381
นางปราณิน มุตตาหารัช ลธ.สปส.ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างและปลูกต้นไม้ ศฟง.จ.สงขลา
View : 202
นางปราณิน มุตตาหารัช เปิดโครงการประชุมชี้แจง เรื่องการลงนามสัญญาจ้างระหว่างสถานพยาบาลกับ สปส.
View : 248
นางปราณิน มุตตาหารัช ลงพื้นที่เยี่ยมผปต.ทุพพลภาพพร้อมมอบเงินประโยชน์ทดแทน จำนวน 3 ราย
View : 290
หน้า 13 จาก 92 (734) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18