หน้า 13 จาก 70 (560) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ผอ.ชัยวัฒน์เปิดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ
View : 64
ดร.อำมรเปิดแถลงข่าวเรื่องนโยบายการดำเนินการสปส.ปี 2557
View : 58
ผอ.ชัยวัฒน์เปิดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพรูปแบบ Web Application
View : 1995
เลขาฯอำมรแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในประเด็นเรื่อง”นโยบายการดำเนินงานประกันสังคมปี 2557
View : 1958
ศสน.จัดประชุมคณะอนุปชส.สัญจรพร้อมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม จ.เชียงใหม่
View : 501
เลขาฯอำมรับโล่รางวัลดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2555จากสำนักงานปปช.
View : 282
สปส.นครปฐมจัดงานรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และปล่อยขบวนรถปชส.
View : 350
ปลัดรง.พร้อมผู้บริหารงานร่วมพิธีทูลพระขวัญเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
View : 371
หน้า 13 จาก 70 (560) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อที่ e-mail:  helpdesk@sso.go.th
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันสังคม ติดต่อที่ e-mail:  info@sso.go.th  
นโยบายเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด

Valid XHTML 1.0 Transitional Totally Valid WCAG1.0 A
build 2.0 20120529 172.16.11.195