สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 100 (797) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ต้อนรับคณะข้าราชการจากบังคลาเทศ
View : 262
กองฝึกอบรมจัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและกลยุทธสู่ความสำเร็จของงานธุรการ
View : 337
ผู้ตรวจฯ รมยง ต้อนรับจนท.ลักเซมเบิร์กในการประชุมหารือจัดทำความตกลงด้านประกันสังคม ณ ห้องประชุมกองแผน
View : 312
รองฯรักษศักดิ์เป็นประธานร่วมหารือ ระหว่าง สกท. กับ บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
View : 429
เลขาฯ ปราณิน ผู้บริหาร สปส.ร่วมแสดงความยินดีที่ปรึกษาฯ รองเลขาฯใหม่
View : 494
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด"วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
View : 351
ผู้ตรวจกระทรวงฯ สุรเดช เปิดโครงการแรงงานพบประชาชน สงขลา
View : 303
รองเลขาฯรักษ์ศักดิ์นำเจ้าหน้าที่่ ศสน.เข้าศึกษาดูงานกระบวนการทำงานของสถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส
View : 373
หน้า 13 จาก 100 (797) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18