สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 118 (941) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
สปส.สกท.จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวง รุ่นที่ 4
View : 253
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เป็นประธานเปิด โครงการมีส่วนร่วมรับรู้+รับผิดชอบ:ร่างรัฐธรรมนูญใหม่
View : 185
รมว.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนาม โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา กับ สปส.
View : 520
ที่ปรึกษาฯรักษ์ศักดิ์ ร่วมงานครบรอบวันคล้ายสันสถาปนา ศฟง.จ.ระยอง
View : 414
กองนโยบายและแผนงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี 59
View : 437
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตลาดนัดคลองผดุงตลาดทุนของแรงงานไทย
View : 352
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดวันแรงงานแห่งชาติ ปี 59
View : 116
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ
View : 99
หน้า 13 จาก 118 (941) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18