สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 91 (725) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
คณะผู้ศึกษาดูงานจาก Employees Trust Fund ประเทศบรูไน ศึกษาดูงาน สปส. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนงาน
View : 213
กองฝึกอบรมจัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะ จนท.วินิจฉัยกองทุนประกันสังคม รุ่น 1 ณ รร.เจ้าพระยาปาร์ค กทม.
View : 170
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ตรวจเยี่ยมสปส.และเยี่ยมชม 1506 วันที่ 8 ต.ค. 57 ณ สปส.
View : 166
กองฝึกอบรมจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเจ้าหน้าที่วินิจฉัย ณ รร.เจ้าพระยาปาร์ค กทม.
View : 162
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ผู้บริหารกระทรวงลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รพ.ศิริราช
View : 161
นางปราณิน มุตตาหารัช รับรางวัลภาครัฐแห่งชาติด้านการรับชำระเงินสมทบ ผปต.ม.39,40ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
View : 150
นางปราณิน มุตตาหารัช พร้อมผู้บริหาร สปส.ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิประจำ สปส.
View : 150
ดร.จีรศักดิ์ สุคนธชาติกล่าวแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลจ.ประจำ รร.รามาการ์เด้นส์
View : 580
หน้า 13 จาก 91 (725) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18