สำนักงานประกันสังคม

หน้า 13 จาก 81 (643) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ปลัดฯจีรศักดิ์เยี่ยมชมรถโมบายกองทุนเงินทดแทนและมาตรา 40 สปส
View : 506
ดร.อำมรมอบประวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรติดตามเร่งรัดหนี้และยึดอายัดฯ จ.ประจวบฯ
View : 321
ดร.อำมรร่วมแสดงความยินดีกับดร.อารักษ์ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
View : 257
ดร.อำมรร่วมแสดงความยินดีกับดร.อารักษ์ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ตรวจฯกระทรวงฯ
View : 2120
ปลัดฯจีรศักดิ์เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557
View : 517
ดร.อารักษ์รองฯเลขาฯเปิดประชุมร่วมคณะทำงาน โครงการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี
View : 1250
รองฯสุพัชรีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามเร่งรัดหนี้และยึดอายัดทรัพย์สินปี
View : 254
ผู้ตรวจฯรักษ์ศักดิ์เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้(KM) จ.อยุธยา
View : 298
หน้า 13 จาก 81 (643) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18