สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 89 (707) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
นายชนัชฌ์ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมงานแรงงานเทิดไท้องค์ราชินี ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อยุธยา
View : 396
ดร.อำมร เชาวลิต พร้อมผู้บริหาร สปส.เยี่ยม ผปต.เนื่องในวันแม่ ณ รพ.พระนั่งเกล้า
View : 272
ดร.จีรศักดิ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดโครงการ "แรงงานปรองดองร่วมบริจาคโลหิต ปี 57"
View : 208
สสร.ร่วมกับศสน.จัดงาน ม.40 กรุงเทพและปริมณฑล ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ
View : 189
ดร.จีรศักดิ์บรรยายพิเศษ หลักสูตร นักบริหารประกันสังคม รุ่น 18 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สปส.
View : 258
ดร.จีรศักดิ์วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ฟื้นฟูฯ จ.ระยอง
View : 226
ผต.รักษ์ศักดิ์เปิดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำความรู้ชั้นสูง ชลบุรี
View : 641
ผต.สืบวงศ์เปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน ครั้งที่ 5/2557จ.นครสวรรค์
View : 555
หน้า 15 จาก 89 (707) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20