หน้า 15 จาก 65 (515) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ผอ.ชนัชฌ์ จันทรเจริญ เปิดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างรุ่นที่ 2 - 3 รร.ไมด้า
View : 356
รมว.เฉลิม เปิดงาน “ประกันสังคมมอบสุข ครอบครัวอุ่นใจ” ครั้งที่ 2
View : 592
เลขาฯจีรศักดิ์ เปิดโครงการประกันสังคมรวมใจนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน บริจาคโลหิตถวายแม่หลวง
View : 534
สปส.อุดร จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40
View : 370
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด พร้อมคณะ เยี่ยมชมสถานีประกันสังคม SSO CHANNEL
View : 348
ผชช.เพชรรัตน์ เปิดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง รุ่นที่ 1/2556
View : 329
เลขาฯจีรศักดิ์ รับมอบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานโปร่งใส ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สนง.กพ นนทบุรี
View : 312
สปส.ปทุมจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว บ.ซีพีแรม จ.ปทุมธานี
View : 515
หน้า 15 จาก 65 (515) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อที่ e-mail:  helpdesk@sso.go.th
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันสังคม ติดต่อที่ e-mail:  info@sso.go.th  
นโยบายเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด

Valid XHTML 1.0 Transitional Totally Valid WCAG1.0 A
build 2.0 20120529 172.16.11.188