สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 93 (740) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
กองฝึกอบรมจัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะ จนท.วินิจฉัยกองทุนประกันสังคม รุ่น 1 ณ รร.เจ้าพระยาปาร์ค กทม.
View : 204
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ตรวจเยี่ยมสปส.และเยี่ยมชม 1506 วันที่ 8 ต.ค. 57 ณ สปส.
View : 192
กองฝึกอบรมจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเจ้าหน้าที่วินิจฉัย ณ รร.เจ้าพระยาปาร์ค กทม.
View : 195
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ผู้บริหารกระทรวงลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รพ.ศิริราช
View : 186
นางปราณิน มุตตาหารัช รับรางวัลภาครัฐแห่งชาติด้านการรับชำระเงินสมทบ ผปต.ม.39,40ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
View : 168
นางปราณิน มุตตาหารัช พร้อมผู้บริหาร สปส.ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิประจำ สปส.
View : 173
ดร.จีรศักดิ์ สุคนธชาติกล่าวแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลจ.ประจำ รร.รามาการ์เด้นส์
View : 643
ดร.อำมร เชาวลิต ลธ.สปส.เปิดสัมมนาผู้บริหาร สปส.ครั้งที่ 2/57 รร.รามาการ์เด้นส์ กทม.
View : 552
หน้า 15 จาก 93 (740) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20