สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 120 (953) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
กองนโยบายและแผนงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี 59
View : 438
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตลาดนัดคลองผดุงตลาดทุนของแรงงานไทย
View : 353
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดวันแรงงานแห่งชาติ ปี 59
View : 116
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ
View : 100
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ปี 59
View : 98
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานพร้อมผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
View : 1338
สปส.จัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้านในเทศกาลตามประเพณีที่มีวันหยุดยาว
View : 827
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สปส.ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สปส.เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
View : 848
หน้า 15 จาก 120 (953) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20