หน้า 15 จาก 74 (589) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ปลัดฯจีรศักดิ์เปิดประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจ.เลย
View : 153
สปส.จัดโครงการสวัสดิการประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตนต้านภัยหนาว จ.เลย
View : 177
รองฯสุรเดชโครงการลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตของแรงงานสตรีจากมะเร็งปากมดลูก จ.สมุทรประการ
View : 161
ผอ.นันทชัยมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทวันทูวันในการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ประกันตน1506
View : 174
ดร.อำมร ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันยนขึ้นปีใหม่
View : 133
ดร.อำมรพร้อมผู้บริหารสปส.ร่วมอวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวง
View : 152
รองฯสุรเดช มอบของที่ระลึกส่งแรงงานกลับบ้านเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2557 หมอชิต2
View : 128
ดร.อำมร เปิดประชุมการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
View : 133
หน้า 15 จาก 74 (589) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อที่ e-mail:  helpdesk@sso.go.th
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันสังคม ติดต่อที่ e-mail:  info@sso.go.th  
นโยบายเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด

Valid XHTML 1.0 Transitional Totally Valid WCAG1.0 A
build 2.0 20120529 172.16.11.195