สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 100 (797) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ผู้บริหารแสดงความยินดี รมว.สุรศักดิ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว 58 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล
View : 389
เลขาฯปราณินเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร
View : 337
ผู้ตรวจฯ ชัยวัฒน์ ร่วมเสวนาความร่วมมือในการสร้างมาตราการองค์กรส่งเสริมการสวมนิรภัย 100%
View : 339
สัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม
View : 380
รองนายกฯพลเอกประวิตร วางศิลาฤกษ์อาคารกรมพัฒน์และเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(Smart Job Center).
View : 361
ผู้ตรวจ รมยง รับมอบโล่ในการสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์
View : 385
รองเลขาฯรักษ์ศักดิ์ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์-สปส.5ปี รร.ทีเคพาเลซ แจ้งวัฒน
View : 340
เลขาฯปราณินมอบของให้แก่จนท.สปส.ที่ประสบอุทกภัย 3 จังหวัดใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
View : 351
หน้า 15 จาก 100 (797) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20