สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 105 (835) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ผู้ตรวจราชการกรม นางสาววิภาพร มีแสงเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงินกองทุน รร.เจ้าพระยาฯ
View : 271
รองเลขาฯรักษ์ศักดิ์ เปิดประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาการปฏินรูปและปรับปรุงโครงสร้างกองทุนเงินทดแทน
View : 341
รองเลขาฯรักษ์ศักดิ์ เปิดประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง ครั้งที่่ 1 2558
View : 278
ราชอาณาจักรภูฏาน ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานประกันสังคม
View : 426
ภาพกิจกรรม"วันแรงงานแห่งชาติ"ประจำปี 2558
View : 335
ภาพกิจกรรม"วันแรงงานแห่งชาติ"ประจำปี 2558
View : 285
แสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้ตรวจสืบวงศ์
View : 373
ปลัดกระทรวงฯ นคร เลขาฯ ปราณิน มอบเงินบริจาคประเทศเนปาล แก่ มล.ปนัดดา ณอตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
View : 272
หน้า 15 จาก 105 (835) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20