สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 140 (1116) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล บรรยายแก่ผู้อบรมนักบริหารระดับต้น รุ่น 2
View : 156
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ตรวจเยี่ยม เพื่อรับฟังผลการดำเนินเงิน การขาดแคลนอัตรากำลัง สปส.จ.ระยอง
View : 381
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.ระยอง เพื่อติดตามผลการเตรียมแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
View : 363
สปส. สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล รุ่นที่ 1
View : 371
กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2560
View : 441
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย จัดกิจกรรม 5 ส ณ สำนักงานประกันสังคม จ.ตาก สาขาแม่สอด
View : 118
สปส. สำนักงานกองทุนเงินทดแทน นำ คกก.กองทุนเงินทดแทน พร้อม น.ส.อำพันธ์ ธุววิทย์และผู้บริหาร สปส.เข้าดูงานเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
View : 422
สปส. สำนักงานกองทุนเงินทดแทนจัดประชุม คกก.กองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 10) สัญจร ครั้งที่ 1/2560
View : 130
หน้า 15 จาก 140 (1116) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20