สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 81 (643) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รดน้ำขอพรจากผู้บริหารนโอกาสเทศกาลสงกรานต์
View : 229
ผชช.เพชรรัตน์ ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557
View : 225
ผอ.นันทชัยร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อารักษ์นโอกาสได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
View : 208
ปลัดฯจีรศักดิ์พร้อมที่ปรึกษาฯฯสุรเดชยี่ยมผู้ป่วยพม่าที่ประสบอุบัติเหตุถูกเลื่อยตัดนิ้วขาด รพ.รามาฯ
View : 489
นายนันทชัย ผอ.ศูนย์สารนิเทศร่วมแสดงความยินดีกับ รองฯ อารักษ์รับตำแหน่งผู้ตรวจกระทรวงฯ
View : 502
ปลัดฯจีรศักดิ์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาชุดที่12
View : 376
ผต.สมทรงและผอ.พท.2 เยี่ยมผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บเหตุระเบิด ซ.งลาดปลาเค้า72
View : 287
ดร.อำมรมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ริหารที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับอำนวยการระดับสูง
View : 212
หน้า 15 จาก 81 (643) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20