สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 82 (652) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ผู้ตรวจฯรักษ์ศักดิ์เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้(KM) จ.อยุธยา
View : 313
รองฯสุพัชรีเปิดการอบรมโครงการ ประกันสังคมห่วงใยพร้อมให้บำนาญแก่ผู้ประกันตน
View : 314
ดร.อำมรร่วมประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเจดีย์คีรีวิหาร จ.อุตรดิตถ์
View : 354
ปลัดฯจีรศักดิ์ มอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูกียรติ ให้แก่ข้าราชการดีเด่นประจำปี2557
View : 288
รองฯสุพัชรีประชุมการบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์กรณีฉุกเฉินตามนโยบายบริหารจัดการร่วมสามกองทุน
View : 344
ดร.อารักษ์ปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมด้านประชาสัมพันธ์และพัฒนางานประกันสังคมมาตรา40
View : 239
ดร.อำมรเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมด้านประชาสัมพันธ์และพัฒนางานประกันสังคมมาตรา 40
View : 253
คณะผู้บริหารสปส.ร่วมส่งผู้ประกันตนกลับบ้านโครงการส่งแรงงานกลับบ้านช่วงสงกรานต์ปี 57
View : 240
หน้า 15 จาก 82 (652) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20