สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 96 (766) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีถวายสัตย์ห้องประชุมจอมพล ป พิบูลสงคราม
View : 187
นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานประชุม คกก.ปกส.(ชุดที่ 12) สัญจร จ.ขอนแก่น
View : 179
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปิด ศฟง.ขอนแก่น วันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 57
View : 667
นางปราณิน มุตตาหารัชลธ.สปส.เป็นประธานเปิดการสัมมนารับมอบนโยบายและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณครั้ง 2
View : 545
นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์มาตรา 40 พร้อมปล่อยคาราวาน จ.ขอนแก่น
View : 597
นางปราณิน มุตตาหารัช ลธ.สปส. เป็นประธานในการประชุมกรม ครั้งที่ 11/2557 ณ รร.วิวิช โฮเต็ล จ.ขอนแก่น
View : 585
นายโกวิท สัจจวิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ ผปต.ม.40 รร.อเล็กซานเดอร์ กทม.
View : 282
นายโกวิท สัจจวิเศษ บรรยายเรื่อง การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ม.40 จ.ชุมพร
View : 326
หน้า 15 จาก 96 (766) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20