สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 106 (847) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
รมว.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานรอบ 8 เดือน
View : 272
เลขาฯ ปราณิน รับเข็มจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สภากาชาด รพ.จุฬาฯ
View : 485
เลขาฯปราณิน รับเข็มจากพระเทพราชสุดาฯ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
View : 414
เลขาฯปราณิน รับมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ ไบเทค บางนา
View : 413
ภาพโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง
View : 641
เลขาฯปราณิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคใต้(สงขลา)
View : 743
เลขาฯปราณิน ตรวจเยี่ยม สำนักงานประกันสังคม จังหวัด ตราด
View : 461
เลขาฯปราณิน มอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการฟื้นฟู วันสถาปนา ศฟง.ระยอง
View : 391
หน้า 15 จาก 106 (847) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20