สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 111 (886) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
รมว.แรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและ จนท.สปส.
View : 146
รมว.แรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เป็นประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคล
View : 108
เลขาฯ ปราณิน พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ จนท.สปส.บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน
View : 148
เลขาฯ ปราณิน เปิดการส้มมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2558
View : 109
รมว.แรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนานายจ้าง สปก.เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์
View : 109
ผู้บริหาร สปส.ร่วมแสดงความยินดีกับ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน
View : 118
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน สักการะสิ่งสักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
View : 153
ผู้ตรวจฯวิภาพรเปิดการฝึกอบรม นบ รุ่น 20
View : 169
หน้า 15 จาก 111 (886) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20