สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 89 (705) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ดร.จีรศักดิ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดโครงการ "แรงงานปรองดองร่วมบริจาคโลหิต ปี 57"
View : 198
สสร.ร่วมกับศสน.จัดงาน ม.40 กรุงเทพและปริมณฑล ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ
View : 183
ดร.จีรศักดิ์บรรยายพิเศษ หลักสูตร นักบริหารประกันสังคม รุ่น 18 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สปส.
View : 249
ดร.จีรศักดิ์วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ฟื้นฟูฯ จ.ระยอง
View : 220
ผต.รักษ์ศักดิ์เปิดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำความรู้ชั้นสูง ชลบุรี
View : 625
ผต.สืบวงศ์เปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน ครั้งที่ 5/2557จ.นครสวรรค์
View : 547
สปส.จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างให้จนท.ที่ปฏิบัติงานฯ
View : 404
รองฯสุพัชรีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประกันสังคม ครั้งที่ 6/2557 จ.เลย
View : 289
หน้า 15 จาก 89 (705) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20