สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 92 (734) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ดร.จีรศักดิ์ สุคนธชาติกล่าวแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลจ.ประจำ รร.รามาการ์เด้นส์
View : 621
ดร.อำมร เชาวลิต ลธ.สปส.เปิดสัมมนาผู้บริหาร สปส.ครั้งที่ 2/57 รร.รามาการ์เด้นส์ กทม.
View : 531
ดร.อำมร รับของที่ระลึกจาก คกก.กองทุนเงินทดแทน เนื่องในโอกาศเกษียณอายุราชการ ชั้น 2 อำนวยการ สปส.
View : 762
ดร.จีรศักดิ์ เปิดโครงการ ม.40และปรองดอง รุ่น 3 17 ก.ย.57 รร.บีพี สมิหลา รีสอร์ท สงขลา
View : 649
ดร.จีรศักดิ์ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาฯ 13 ก.ย. 57 ศฟง.สงขลา
View : 375
ดร.อำมรเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ส่วนกลาง 13 ก.ย.57 สนามกระทรวงสาธารณสุขและ สปส
View : 347
ดร.อำมร รับโล่กองทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 - 2557 รร.เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ
View : 299
นายสืบวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานในพิธีเปิดสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน
View : 303
หน้า 15 จาก 92 (734) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20