สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 111 (882) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
รมว.แรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนานายจ้าง สปก.เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์
View : 96
ผู้บริหาร สปส.ร่วมแสดงความยินดีกับ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน
View : 109
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน สักการะสิ่งสักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
View : 143
ผู้ตรวจฯวิภาพรเปิดการฝึกอบรม นบ รุ่น 20
View : 156
รองเลขาฯ รักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ เป็นประธานพิธีปิด 25 ปีประกันสังคม
View : 523
ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร สปส.ร่วมพิธีอำลาตำแหน่ง รมว.แรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)
View : 463
ผู้บริหาร กระทรวง สปส.ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ดำรงตำแหน่ง รมว.แรงงาน
View : 411
เลขาฯ ปราณิน ตรวจเยี่ยม สปส.กทม.พท.2 (ประชาชื่น)
View : 329
หน้า 15 จาก 111 (882) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20