สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 81 (646) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ดร.อำมรเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมด้านประชาสัมพันธ์และพัฒนางานประกันสังคมมาตรา 40
View : 243
คณะผู้บริหารสปส.ร่วมส่งผู้ประกันตนกลับบ้านโครงการส่งแรงงานกลับบ้านช่วงสงกรานต์ปี 57
View : 226
ดร.อำมรเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประกันสังคม ครั้งที่ 5(ส่วนกลาง)
View : 268
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รดน้ำขอพรจากผู้บริหารนโอกาสเทศกาลสงกรานต์
View : 233
ผชช.เพชรรัตน์ ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557
View : 229
ผอ.นันทชัยร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อารักษ์นโอกาสได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
View : 211
ปลัดฯจีรศักดิ์พร้อมที่ปรึกษาฯฯสุรเดชยี่ยมผู้ป่วยพม่าที่ประสบอุบัติเหตุถูกเลื่อยตัดนิ้วขาด รพ.รามาฯ
View : 493
นายนันทชัย ผอ.ศูนย์สารนิเทศร่วมแสดงความยินดีกับ รองฯ อารักษ์รับตำแหน่งผู้ตรวจกระทรวงฯ
View : 508
หน้า 15 จาก 81 (646) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20