สำนักงานประกันสังคม

หน้า 15 จาก 91 (726) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ดร.จีรศักดิ์มอบโล่สถานพยาบาลในดวงใจ 3 ก.ย. 57 อาคารอเนกประสงค์ สปส.
View : 292
สปส.จัดพิธีทำบุญครบรอบ 24 ปี เนื่องในวันสถาปนา สปส. 3 ก.ย. 57 อาคารอเนกประสงค์ สปส.
View : 247
สปส.จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น ภาคเกษตรและประมง รร.เวียงตากริเวอร์ไซต์ จ.ตาก
View : 258
สปส.จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น ภาคเกษตรและประมง รร.วังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
View : 361
กองฝึกอบรมจัดอบรม จนท.เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างประเทศรุ่น 2 ณ รร.อิสติน กทม.
View : 424
เลขาฯ อำมร เป็นประธานประชุมกรม ครั้งที่ 8 พร้อมมอบกระเช้ากับที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ 27 ส.ค. 57 สปส.
View : 343
ผอ.ชัยวัฒน์ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมชี้แจงสถานพยาบาลการธุรกรรมเบิกจ่ายและระบบบริการสาธารณสุข กทม.
View : 282
ดร.อำมร ลธ.สปส.เป็นประธานปิดและมอบประกาศนียบัตรนักบริหาร ปกส.รุ่นที่ 18 ณ อาคารอเนกประสงค์ สปส.
View : 220
หน้า 15 จาก 91 (726) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20