สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 126 (1006) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สปส. โดยกองฝึกอบรมจัดโครงการจัดการความรู้ใน สปส.
View : 32
สปส. ศูนย์สารนิเทศจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2560
View : 19
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล บรรยายแก่ผู้อบรมนักบริหารระดับต้น รุ่น 2
View : 15
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ตรวจเยี่ยม เพื่อรับฟังผลการดำเนินเงิน การขาดแคลนอัตรากำลัง สปส.จ.ระยอง
View : 254
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.ระยอง เพื่อติดตามผลการเตรียมแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
View : 187
สปส. สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล รุ่นที่ 1
View : 244
กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2560
View : 361
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย จัดกิจกรรม 5 ส ณ สำนักงานประกันสังคม จ.ตาก สาขาแม่สอด
View : 62
หน้า 1 จาก 126 (1006) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10