สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 126 (1003) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ตรวจเยี่ยม เพื่อรับฟังผลการดำเนินเงิน การขาดแคลนอัตรากำลัง สปส.จ.ระยอง
View : 33
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.ระยอง เพื่อติดตามผลการเตรียมแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
View : 33
สปส. สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล รุ่นที่ 1
View : 42
กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2560
View : 211
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย จัดกิจกรรม 5 ส ณ สำนักงานประกันสังคม จ.ตาก สาขาแม่สอด
View : 38
สปส. สำนักงานกองทุนเงินทดแทน นำ คกก.กองทุนเงินทดแทน พร้อม น.ส.อำพันธ์ ธุววิทย์และผู้บริหาร สปส.เข้าดูงานเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
View : 310
สปส. สำนักงานกองทุนเงินทดแทนจัดประชุม คกก.กองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 10) สัญจร ครั้งที่ 1/2560
View : 25
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล เป็นประธานประชุมหารือภายใต้ยุทธศาสตร์ คกก.การบริหารราชการแผ่นดิน
View : 13
หน้า 1 จาก 126 (1003) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10