สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 137 (1094) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สำนักงานประกันสังคม โดยกองฝึกอบรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลปฏิบัติราชการเลื่อนเงินเดือนผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
View : 204
สปส. โดยกองฝึกอบรมจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่วินิจฉัยกองทุนประกันสังคม รุ่นที่ 2
View : 178
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล พร้อมผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร
View : 82
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา บริจาครถอเนกประสงค์ และ รถตรวจการ จำนวน 2 คัน แก่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
View : 186
ประกันสังคม สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.1 (TDRG Version 6.1)
View : 27
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ สถานีขนส่งสายใต้ (BK 2) และศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ (BK 3)
View : 24
สำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดโครงการนำร่องอบรมขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รุ่นที่ 1
View : 32
ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งการทำงาน ของคนต่างด้าว
View : 21
หน้า 1 จาก 137 (1094) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10