สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 77 (611) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สปส.จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น ภาคเกษตรและประมง รร.วังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
View : 18
กองฝึกอบรมจัดอบรม จนท.เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างประเทศรุ่น 2 ณ รร.อิสติน กทม.
View : 21
เลขาฯ อำมร เป็นประธานประชุมกรม ครั้งที่ 8 พร้อมมอบกระเช้ากับที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ 27 ส.ค. 57 สปส.
View : 27
ผอ.ชัยวัฒน์ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมชี้แจงสถานพยาบาลการธุรกรรมเบิกจ่ายและระบบบริการสาธารณสุข กทม.
View : 31
ดร.อำมร ลธ.สปส.เป็นประธานปิดและมอบประกาศนียบัตรนักบริหาร ปกส.รุ่นที่ 18 ณ อาคารอเนกประสงค์ สปส.
View : 23
ดร.อำมรเป็นประธานเปิดงานร่วมใจปรองดอง 25 ส.ค. 57 เจเจมอลล์ จตุจักร
View : 19
สปส.จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นแก่ลูกจ้างภาคเกษตรและประมง จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 23 ส.ค. 57
View : 16
สปส.จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ปกส. (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 6 ประจำปี 57 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ส.ค. 57
View : 33
หน้า 1 จาก 77 (611) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10