สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 111 (886) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ (สสร.) จัดโครงการประชุมชี้แจงประกันสังคมมาตรา 40 แก่บุคลากรสำนักงานประกันสังคมและเครือข่ายรุ่นที่ 9
View : 205
กระทรวงแรงงานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 23 ปี เดินหน้าพัฒนากำลังคนสู่ประเทศไทย 4.0
View : 168
รมว.แรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุลเป็นประธานประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ
View : 123
รองเลขาฯ พรพรรณ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน ครั้งที่ 33
View : 142
สปส.จัดสัมมนาผู้บริหาร สปส. ครั้งที่ 4/2559 จ.นครนายก
View : 88
รมว.แรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ร่วมพิธีเบิกเนตรและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร
View : 100
รองปลัดฯ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร สปส.จ.อุดรธานี
View : 86
รมว.แรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เป็นประธานประชุม คกก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 9/59
View : 69
หน้า 1 จาก 111 (886) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10