สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 86 (686) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
รองนายกฯ วิษณุร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ
View : 37
ผู้บริหารแสดงความยินดี รมว.สุรศักดิ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว 58 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล
View : 52
เลขาฯปราณินเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร
View : 56
ผู้ตรวจฯ ชัยวัฒน์ ร่วมเสวนาความร่วมมือในการสร้างมาตราการองค์กรส่งเสริมการสวมนิรภัย 100%
View : 77
สัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม
View : 120
รองนายกฯพลเอกประวิตร วางศิลาฤกษ์อาคารกรมพัฒน์และเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(Smart Job Center).
View : 106
ผู้ตรวจ รมยง รับมอบโล่ในการสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์
View : 113
รองเลขาฯรักษ์ศักดิ์ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์-สปส.5ปี รร.ทีเคพาเลซ แจ้งวัฒน
View : 86
หน้า 1 จาก 86 (686) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10