สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 80 (637) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
นางปราณิน มุตตาหารัช ลธ.สปส.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้บริหาร บมจ.ธ.กรุงไทย ในการรับชำระเงินสมทบ
View : 29
กองฝึกอบรมจัดอบรมหลักสูตร "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" วันที่ 28 ต.ค. 57 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สปส.
View : 23
นางปราณิน มุตตาหารัช ลธ.สปส.เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา
View : 22
นางปราณิน มุตตาหารัช ลธ.สปส.เป็นประธานเปิดงานสัมมนาผู้บริหาร สปส. รร.พาวีเลี่ยน สงขลา จ.สงขลา
View : 28
นางปราณิน มุตตาหารัช ลธ.สปส.ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างและปลูกต้นไม้ ศฟง.จ.สงขลา
View : 9
นางปราณิน มุตตาหารัช เปิดโครงการประชุมชี้แจง เรื่องการลงนามสัญญาจ้างระหว่างสถานพยาบาลกับ สปส.
View : 22
นางปราณิน มุตตาหารัช ลงพื้นที่เยี่ยมผปต.ทุพพลภาพพร้อมมอบเงินประโยชน์ทดแทน จำนวน 3 ราย
View : 23
นางปราณิน มุตตาหารัช พร้อมผู้บริหารสปส.ร่วมส่งนักกีฬาคนพิการในสังกัดศฟง.ไปแข่งขันอาเซี่ยนพาราเกมส์
View : 20
หน้า 1 จาก 80 (637) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10