สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 105 (836) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานพร้อมผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
View : 29
สปส.จัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้านในเทศกาลตามประเพณีที่มีวันหยุดยาว
View : 212
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สปส.ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สปส.เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
View : 200
สปส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน
View : 201
สปส.จัดสัมมนาผู้บริหาร สปส. ครั้งที่ 2/2559
View : 187
สปส.ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดเล่นเกมบิงโกการกุศล ประจำปี 2559
View : 179
กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมแม่บ้านแรงงาน ออกร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ปี 2559
View : 174
สกท.จัดอบรมเพื่อให้ความรู้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวง รุ่นที่ 2
View : 217
หน้า 1 จาก 105 (836) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10