สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 92 (734) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
เลขาฯ ปราณิน รับเข็มจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สภากาชาด รพ.จุฬาฯ
View : 40
เลขาฯปราณิน รับเข็มจากพระเทพราชสุดาฯ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
View : 49
เลขาฯปราณิน รับมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจ ไบเทค บางนา
View : 64
ภาพโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง
View : 225
เลขาฯปราณิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคใต้(สงขลา)
View : 178
เลขาฯปราณิน ตรวจเยี่ยม สำนักงานประกันสังคม จังหวัด ตราด
View : 187
เลขาฯปราณิน มอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการฟื้นฟู วันสถาปนา ศฟง.ระยอง
View : 132
ภาพการประชุมการยื่นเสนอประเด็นเข้าระบบประกันสังคม
View : 134
หน้า 1 จาก 92 (734) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10