สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 111 (883) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
รองเลขาฯ พรพรรณ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน ครั้งที่ 33
View : 5
สปส.จัดสัมมนาผู้บริหาร สปส. ครั้งที่ 4/2559 จ.นครนายก
View : 34
รมว.แรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ร่วมพิธีเบิกเนตรและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร
View : 41
รองปลัดฯ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร สปส.จ.อุดรธานี
View : 31
รมว.แรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เป็นประธานประชุม คกก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 9/59
View : 31
ที่ปรึกษาฯรักษ์ศักดิ์ เป็นประธานพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตร นบ.การเปลี่ยนแปลง รุ่น 2
View : 126
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยม ศฟง.จ.ปทุมธานี
View : 102
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ร่วมทำบุญวันสถาปนา สปส.
View : 120
หน้า 1 จาก 111 (883) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10