สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 82 (652) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปิด ศฟง.ขอนแก่น วันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 57
View : 226
นางปราณิน มุตตาหารัชลธ.สปส.เป็นประธานเปิดการสัมมนารับมอบนโยบายและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณครั้ง 2
View : 200
นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์มาตรา 40 พร้อมปล่อยคาราวาน จ.ขอนแก่น
View : 253
นางปราณิน มุตตาหารัช ลธ.สปส. เป็นประธานในการประชุมกรม ครั้งที่ 11/2557 ณ รร.วิวิช โฮเต็ล จ.ขอนแก่น
View : 280
นายโกวิท สัจจวิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ ผปต.ม.40 รร.อเล็กซานเดอร์ กทม.
View : 96
นายโกวิท สัจจวิเศษ บรรยายเรื่อง การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ม.40 จ.ชุมพร
View : 86
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เปิดสานเสวนา "25ปี ประกันสังคม ห้องประชุมชั้น 7 สปส.กทม.พท.3
View : 166
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เปิดการสัมมนาผู้บริหาร สปส. "โครงการ สปส.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชั่น"
View : 156
หน้า 1 จาก 82 (652) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10