สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 144 (1149) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
มอบของให้กับกับนายชัยณรงค์ นาคไทย พี่ชายของนายสมชาย ยามดี พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ถูกรถชนบริเวณประตูกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
View : 231
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 9/2560 จังหวัดระยอง
View : 51
จัดเวทีสาธารณะ 2 ปี พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 “2 ปี การปฏิรูประบบประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร”
View : 35
นางพรพรรณ ศุภนคร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรในงาน “Digital Government Summit2017”
View : 35
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับโครงสร้างและสวัสดิการของพนักงานประกันสังคม
View : 14
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 8/2560 จังหวัดอุบลราชธานี
View : 12
นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
View : 12
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
View : 12
หน้า 1 จาก 144 (1149) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10