สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 81 (643) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ตรวจเยี่ยมกระทรวงแรงงานพร้อมมอบเงินรางวัลนักกีฬาคนพิการ ศฟง.
View : 145
นางปราณิน มุตตาหารัช ลธ.สปส.ร่วมลงนามกับผู้บริหาร ธ.กรุงเทพ ในโครงการจ้างงานใน 5 จว.ชายแดนภาคใต้
View : 182
กองฝึกอบรม จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านกฎหมาย อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
View : 196
ศูนย์สารนิเทศร่วมกับ สปส.จ.พิษณุโลก ร่วมจัด "มหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยรวมใจปฏิรูป"
View : 141
คณะกรรมการประกันสังคมร่วมแสดงความยินดีกับนายนคร ศิลปอาชา ในโอกาสดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน
View : 61
นายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ เป็นประธานในการฝึกอบรมอัคคีภัย ปี 57 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 57
View : 32
นางปราณิน มุตตาหารัช ลธ.สปส.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้บริหาร บมจ.ธ.กรุงไทย ในการรับชำระเงินสมทบ
View : 200
กองฝึกอบรมจัดอบรมหลักสูตร "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" วันที่ 28 ต.ค. 57 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สปส.
View : 177
หน้า 1 จาก 81 (643) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10