สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 100 (797) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ที่ปรึกษาฯรักษ์ศักดิ์ ปิดการประชุมชี้แจงแก่บุคลากรของสำนักงานบัญชี
View : 93
ที่ปรึกษาฯรักษ์ศักดิ์ เปิดการประชุมชี้แจงแก่บุคลากรของสำนักงานบัญชี
View : 98
คณะผู้บริหารข้าราชการและ จนท.สปส.แสดงความยินดีกับนายโกวิท สัจจวิเศษ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ตรวจกระทรวง
View : 164
หัวหน้าผู้ตรวจฯ เพ็ชรา เปิดการการฝึกอบรมเสริม นบ.รุ่น 1
View : 96
เลขาฯ ปราณินมอบหมายให้ผอ.สปส.กทม.พท.4 และประกันสังคม จ.นครปฐมเข้ารับโลรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติปี58
View : 179
รองเลขาฯ รมยงเป็นประธานพิธีปิดโครงการ 7 สิ่งมหัศจรรย์ความดี
View : 130
รมว.แรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุลมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน (วันสถาปนากระทรวง)
View : 113
ที่ปรึกษาฯรักษ์ศักดิ์ ร่วมงานมอบทุนหมุนเวียนดีเด่น โดยมีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เปิดงาน
View : 109
หน้า 1 จาก 100 (797) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10