สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 107 (849) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
เลขาฯ โกวิท เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม "กลยุทธ์การบริหารและจัดทำงบประมาณฯ ปี 2560 ของ สปส.
View : 1
เลขาฯ โกวิท เข้าร่วมประชุมการบริการภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
View : 4
กองนโยบายและแผนงาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
View : 183
นางพรพรรณ ศุภนคร รองเลขาฯ พร้อมผู้บริหารเข้าร่วมจับรางมอบโชคโครงการ "จ่ายประกันสังคม..พิชิตโชคทอง
View : 137
สปส.สกท.จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวง รุ่นที่ 4
View : 148
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เป็นประธานเปิด โครงการมีส่วนร่วมรับรู้+รับผิดชอบ:ร่างรัฐธรรมนูญใหม่
View : 98
รมว.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนาม โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา กับ สปส.
View : 415
ที่ปรึกษาฯรักษ์ศักดิ์ ร่วมงานครบรอบวันคล้ายสันสถาปนา ศฟง.จ.ระยอง
View : 303
หน้า 1 จาก 107 (849) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10