หน้า 1 จาก 74 (589) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สร้าง ผู้นำแห่งอนาคต นักบริหารประกันสังคม รุ่น 18 นักบริหารนวัตกรรมแห่งศตวรรษ 21
View : 8
ผต.สืบวงศ์เปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน ครั้งที่ 5/2557จ.นครสวรรค์
View : 16
สปส.จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างให้จนท.ที่ปฏิบัติงานฯ
View : 20
รองฯสุพัชรีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประกันสังคม ครั้งที่ 6/2557 จ.เลย
View : 12
ดร.อำมรรับมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานประจำปี57
View : 8
สปส.ร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติจ.นครศรีธรรมราช
View : 7
ปลัดฯจีรศักดิ์เปิดงานเสริมสร้างความเข้มแข็งความคุ้มครองทางสังคมแก่ประเทศอาเซียน
View : 10
สปส.ร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติจ.พิษณุโลก
View : 7
หน้า 1 จาก 74 (589) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อที่ e-mail:  helpdesk@sso.go.th
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันสังคม ติดต่อที่ e-mail:  info@sso.go.th  
นโยบายเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด

Valid XHTML 1.0 Transitional Totally Valid WCAG1.0 A
build 2.0 20120529 172.16.11.195