สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 141 (1121) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมต.แรงงานเป็นประธานการประชุมและพบปะภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
View : 12
สปส. โดยกองวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2560
View : 13
สปส. สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดโครงการประชุมชี้แจงสถานพยาบาลและจัดทำประชาพิจารณ์
View : 13
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ตรวจเยี่ยม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค สปส.จ.ระยอง สาขาปลวกแดง
View : 14
เลขาฯ สุรเดช วลีอิทธิกุล ตรวจเยี่ยม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค สปส.จ.ฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
View : 5
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดปทุมธานี
View : 63
จัดฝึกอบรมหลักสูตร The Leadership Dynamic Program 2017 : พลวัตของผู้นำ 2560
View : 60
เสวนาทางวิชาการร่วมกับสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง “สวัสดิการ นโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นคง”
View : 35
หน้า 1 จาก 141 (1121) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10