สำนักงานประกันสังคม

หน้า 1 จาก 94 (746) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สปส.กทม.พท.12 จัดโครงการประกันสังคมห่วงใย ใส่ใจผู้ขับขี่และมอบหมวกกันน็อคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
View : 210
รองเลขาฯ รมยงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
View : 222
รองเลขาฯ รมยงเป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์และบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลในโครงการ สปส.
View : 238
รองเลขาฯ รักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ ตรวจเยี่ยม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
View : 167
เลขาฯ ปราณิน มุตตาหารัช ตรวจเยี่ยม สปส.จ.อุดรธานี
View : 77
รองเลขาฯ รมยงแถลงข่าวชี้แจงโรคไตแก่สื่อมวลชน
View : 43
รองเลขาฯรักษ์ศักดิ์ เปิดโครงการสูญเสียสมรรถภาพกายและจิต รุ่น 22 รร.ดิเอมเมอรัลด์
View : 186
รองเลขาฯรักษ์ศักดิ์ เปิดอบรมบุคคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคม
View : 187
หน้า 1 จาก 94 (746) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10