DSCF8232.JPG DSCF8231.JPG DSCF8236.JPG DSCF8240.JPG

 

“นางสาวจิราภรณ์ ลีสุวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม”

เดินทางมาตรวจติดตามตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู้แรงงานนอกระบบ ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ ณ สำนักงานประกันสังคมอุตรดิตถ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2554

Vote Rating 7
Book Mark View 1789
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE
 

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 055-431-964,66,67 โทรสาร 055-431-965