1458036575756.jpg 1458036579204.jpg

 

“เยี่ยมผู้ป่วยทุพพลภาพ”

วันที่ 15 มี.ค. 2559 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีรวามกับโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ศูนย์หลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอวารินชำราบ และชมรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสื่อมวลชนภาคประชาชนตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในเรื่องสุขภาพและการประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการ นายเบิ้น นิลสนธิ์ ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ร่างกายอัมพาธข้างซ้าย ณ ม.3 บ้านหนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ. วารินชำราบ จ.อุบลฯ และแนะนำเข้าศูนย์ฟื้นฟูคนงาน จ.ขอนแก่น รอตัดสินใจของผู้ประกันตนและครอบครัว

Vote Rating 0
Book Mark View 1243
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007 Social Security Office . All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงแรงงาน
317/1 ถนนพโลชัย  ต. ในเมือง  อ.เมือง  จ.  อุบลราชธานี  34000

                    ติดต่อwebmaster: pattaya.c@sso.go.th