1456208478916.jpg 1456208484043.jpg 1456208491900.jpg 1456208497563.jpg 1456208503278.jpg 1456208509857.jpg 1456208522277.jpg 1456208530129.jpg 1456208535910.jpg 1456208538671.jpg

 

“กระทรวงแรงงานพบประชาชน ครั้งที่ 2 "บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ"”

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการกระทรวงแรงานงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำครั้งที่2 ประจำปี 2559 โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวรายงาน แลมีผู้บริหารกระทรวงแรงงานผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมในพิธี ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Vote Rating 0
Book Mark View 1076
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007 Social Security Office . All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงแรงงาน
317/1 ถนนพโลชัย  ต. ในเมือง  อ.เมือง  จ.  อุบลราชธานี  34000

                    ติดต่อwebmaster: pattaya.c@sso.go.th