หน้า 1 จาก 2 (10) 1 2
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านคูณธรรม
View : 878
เยี่ยมผู้ป่วยทุพพลภาพ
View : 1243
กระทรวงแรงงานพบประชาชน ครั้งที่ 2 "บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ"
View : 1077
ประชุมชี้แจงนายจ้าง
View : 1108
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557
View : 1512
การตรวจเยี่ยมและกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ
View : 1809
“ผช.รมต.รง.อนุสรณ์ เปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะแกนนำเครือข่ายสปส.และเจ้าหน้าที่ ม.40 จ.อุบล”
View : 2436
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม
View : 2198
หน้า 1 จาก 2 (10) 1 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007 Social Security Office . All right reserved.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงแรงงาน
317/1 ถนนพโลชัย  ต. ในเมือง  อ.เมือง  จ.  อุบลราชธานี  34000

                    ติดต่อwebmaster: pattaya.c@sso.go.th