1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg

 

““สปส.มอบเงินทดแทนให้แก่ทายาทของลูกจ้างที่เสียชีวิตจากกรณีอุบัติเหตุกระเช้าตกที่ตึกใบหยก””

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนางดุษฎี อัมรานุรักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมมอบเงินค่าทดแทนให้แก่ทายาทของลูกจ้างที่เสียชีวิตจากกรณีอุบัติเหตุกระเช้าติดสติกเกอร์โฆษณาหักที่อาคารใบหยกทาวเวอร์ 2 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายกำธร อมรวงศ์ นายอติวัชช์ ศรีจวนกิติภูมิ และนายฤทธิชัย จำญาติ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555

Vote Rating 4
Book Mark View 2559
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE