หน้า 1 จาก 2 (15) 1 2
2 เม.ย. 58 เจ้าหน้าที่สปจ.นครนายกร่วมกิจกรรมทำบุญ เทิดพระเกรียรติ สมเด๋็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
View : 1159
19 ก.พ. 58 สปจ.นครนายกให้บริการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์
View : 1217
29 ม.ค. 58 ประกันสังคมจังหวัดนครนายก เข้าเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ
View : 1117
24 ต.ค. 57 สปจ.นครนายกเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมนอกระบบตามมาตรา 40
View : 936
15 ต.ค. 57 สปจ.นครนายก อำนวยความสะดวกมอบเงินค่าคลอดข้างเตียง
View : 1447
09 ต.ค. 57 สปจ.นครนายก มอบเงินทดแทนแก่ผู้ประกันตนสูญเสียอวัยวะ จำนวน 828,538.20 บาท
View : 1132
18 ก.ย. 57 สปจ.นครนายกให้บริการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์
View : 773
19 มิ.ย.57 สปจ.นครนายกให้บริการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์
View : 888
หน้า 1 จาก 2 (15) 1 2

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครนายก
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: varisara.p@sso.go.th
โทร 037 - 313097  ต่อ 111-112
โทรสาร  037 - 321470, 037 - 313098