หน้า 1 จาก 3 (18) 1 2 3
เยี่ยมผู้่ป่วยประกันสังคมวันแรงงานแห่งชาติ
View : 932
ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์
View : 795
ประกันสังคมเยี่ยมผู้ป่วยเทศกาลสงกรานต์
View : 744
เยี่ยมผู้ทุพพลภาพอำเภอวาปีปทุม
View : 592
ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ชาวจังหวัดมหาสารคาม
View : 1431
เยี่ยมผู้ทุพพลภาพ อำเภอบรบือ
View : 1415
มอบประกาศเกียรติคุณและเสื้อสามารถเครือข่ายประกันสังคมดีเด่น
View : 1438
โครงการส่งเสริมสุขภาพ บ.ขอนแก่นแหอวน สาขามหาสารคาม
View : 944
หน้า 1 จาก 3 (18) 1 2 3

Mahasarakham  Social Security Office. All right reserved

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน 42 หมู่ที่ 10 บ้านหนองจิก

ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ +66 (043) 971322-4   Fax  043 - 971326

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :  Sasitorn.ph@sso.go.th