ทางด่วนงานบริการ
เข้าสู่ระบบ (ผู้ประกันตน และบุคคลทั่วไป)
ชื่อ
รหัส
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก


Insert title here
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
๑๒๖/๓ ถ.คันคลองชลประทาน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทรศัพท์ (๐๓๖) ๔๑๑๙๒๕, ๔๒๑๖๗๐, ๔๒๑๙๑๕
โทสาร (๐๓๖) ๔๑๒๙๒๓, ๔๑๓๔๙๙ 
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: lopburi@sso.go.th