1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 18.jpg

 

“อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ การประกันสังคมมาตรา 40 รุ่นที่ 2”

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางอัญชลี เตชะนิยม ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางรุ่งรักษ์ เกตุทัต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ การประกันสังคมมาตรา 40 รุ่นที่ 2 ณ อบต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้อำเภอจ.กาญจนบุรี เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 40 แก่ผู้ประกันตน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครแรงงาน จำนวน 150 คน โดยมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการร่วมบรรยาย ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน

Vote Rating 2
Book Mark View 915
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE
 

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ (034)564-307-8 ต่อ 15
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ kanchanaburi@sso.go.th