1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 15.jpg 16.jpg 27.jpg 29.jpg 19.jpg 24.jpg 1466754522525.jpg

 

“อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ การประกันสังคมมาตรา 40 รุ่นที่ 1”

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางอัญชลี เตชะนิยม ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ การประกันสังคมมาตรา 40 รุ่นที่ 1 ณ ที่ว่าการอำเภอไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 40 แก่ผู้ประกันตน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครแรงงาน จำนวน 100 คน โดยมีหน้าหน้าส่วนราชการและผู้แทนร่วมบรรยาย ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานด้วย

Vote Rating 2
Book Mark View 869
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE
 

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ (034)564-307-8 ต่อ 15
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ kanchanaburi@sso.go.th