1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg

 

“ออกหน่วยให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ต.วังขนาย ทาม่วง กาญจนบุรี”

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นางอัญชลี เตชะนิยม ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางเสาวนิต แก้วรัตนภัทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่ามะกา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิคมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีนายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และตรวจเยี่ยม ชมกิจกรรมตามบูธส่วนราชการต่าง ๆ

Vote Rating 2
Book Mark View 810
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE
 

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ (034)564-307-8 ต่อ 15
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ kanchanaburi@sso.go.th