หน้า 1 จาก 2 (15) 1 2
สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แล้ว
View : 77
สปจ.กาฬสินธุ์ ออกให้บริการรับขึ้นทะเบียนประกันสังคม แก่แรงงานต่างด้าว และนายจ้าง
View : 123
สปส.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีสวดพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
View : 73
สปส.กาฬสินธุ์ สวดมนต์เช้า ทุกวันพุธ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน
View : 79
สปส.กาฬสินธุ์ขอแสดงความยินดีกับนางณภาภรณ์ เพิ่มขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม
View : 100
ร่าง พ.ร.บ.การคืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39
View : 98
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี
View : 46
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมออกโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว
View : 74
หน้า 1 จาก 2 (15) 1 2

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-43-81-2694, 0-43-81-2787
โทรสาร 0-43-81-1171                             
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: somchai.c@sso.go.th