หน้า 1 จาก 2 (10) 1 2
ร่าง พ.ร.บ.การคืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39
View : 1
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี
View : 2
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมออกโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว
View : 4
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานวันยุทธหัตถี ประจำ 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์
View : 3
สปส.กส จัดนิทรรศการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านประกันสังคม ในงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
View : 22
สัญญาประชาคมสัญญาใจไทยทั้งชาติ
View : 119
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกาฬสิ
View : 378
งานสโมสรสันนิบาตร โรงแรมริมปาว วันที่ 9 มิ.ย 59
View : 612
หน้า 1 จาก 2 (10) 1 2

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-43-81-2694, 0-43-81-2787
โทรสาร 0-43-81-1171                             
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: somchai.c@sso.go.th