หน้า 1 จาก 3 (19) 1 2 3
แนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
View : 63
วาระแห่งชาติ"สิทธิมนุษยชน"
View : 70
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคม 2560
View : 162
ผลการปฏิบัติงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560
View : 166
สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แล้ว
View : 308
สปจ.กาฬสินธุ์ ออกให้บริการรับขึ้นทะเบียนประกันสังคม แก่แรงงานต่างด้าว และนายจ้าง
View : 337
สปส.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีสวดพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
View : 243
สปส.กาฬสินธุ์ สวดมนต์เช้า ทุกวันพุธ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน
View : 255
หน้า 1 จาก 3 (19) 1 2 3

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-43-81-2694, 0-43-81-2787
โทรสาร 0-43-81-1171                             
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: somchai.c@sso.go.th