หน้าแรกตรวจสอบข้อมูลข้อมูลทั่วไปตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน ตามมาตรา 39

ตรวจสอบสถานผู้ประกันตน


ตรวจสอบสถานะผู้ประกันตน


 
ท่านสามารถค้นหาสถานะการคืนสภาพการเป็นผู้ประกันตนของบุคคลได้โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่ต้องการค้นหา
เลขที่บัตรประชาชน
 
 
 

build 1.3 20120529 172.16.11.195