IMG20190606095052.jpg IMG20190606095136.jpg IMG20190606091852.jpg IMG20190606091554.jpg

 

“โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๒”

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย แก่สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

Vote Rating 0
Book Mark View 78
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE
 

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5315 2061-2 โทรสาร 0 5315 2063-4