line_398663556791.jpg line_386011180945.jpg IMG20190527092514.jpg IMG20190508091007.jpg IMG20190508091025.jpg IMG20190508104249.jpg

 

“โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ปี ๒๕๖๒”

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค แก่สถานประกอบการในจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๒

Vote Rating 0
Book Mark View 142
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE
 

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5315 2061-2 โทรสาร 0 5315 2063-4