1.jpg 2.jpg 6.jpg 4.jpg 7.jpg 5.jpg 3.jpg

 

““สปส.จัดสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2555 จ.เชียงใหม่””

02.jpg “สปส.จัดสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2555 จ.เชียงใหม่” ดร.อำมร เชาวลิต ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

Vote Rating 2
Book Mark View 2334
EMBED GALLERY PLAYER
EMBED THIS PICTURE
 

Copyright (c) 2009 Social Security Office. All right reserved.
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อเว็บมาสเตอร์: pkrongkwan@imsso.go.th